Mai multe ....

sâmbătă, 25 mai 2013

“Cine ştie ce aduc zorile” se joacă la Suceava

Miercuri, 29 mai, orele 19.30, la Auditorium Joseph Schmidt (Universitatea Suceava), Fitzuica Suceava in parteneriat cu AIESEC si Universitatea Stefan cel Mare va invita la piesa de teatru “Cine stie ce aduc zorile”. Intrarea este libera!

luni, 13 mai 2013

Rabuni, Tu din morti ai inviat...


Zac Poonen la Suceava

Detalii cu privire la temă, sesiuni, cazare, înscrieri vor fi disponibile în câteva zile. Șerban Cojocaru are acum discuțiile finale cu pastorul indian pentru ca programul conferinței să fie aprobat de acesta.
Deocamdată este certă perioada și locația acestei întâlniri așteptate de mulți.

duminică, 5 mai 2013

Importanța mare a învierii


 Când Cristos Domnul, pe cruce fiind, a rostit cuvintele "S-a sfârșit!", El a sfârșit marea operă a mântuirii  El a coborât din glorie în lumea noastră. S-a întrupat, a luat un corp în toate ca al nostru, a trăit o viaţă model, o viaţă fără de păcat, ca viaţa Lui să poată fi o jertfă fără pată, acceptată de Tatăl, o jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. El a fost Mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. Apostolul Ioan a scris: "El este Jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi." (1 Ioan 2.2) Noi avem mântuirea prin sângele Lui vărsat în locul nostru, nu prin învierea Sa din morţi. El a luat locul nostru în osânda. Noi trebuie să murim pentru păcatele noastre, dar El a murit în locul nostru, S-a făcut înlocuitorul nostru în moarte, ca noi, nişte împotrivitori faţă de voia lui Dumnezeu, să putem fi cu El în glorie. Cristos Domnul este aducătorul harului. Dumnezeu ne acordă harul acesta datorită Lui. Har înseamnă dar nemeritat. Şi niciunul dintre noi nu am meritat mântuirea, dar tot ce suntem şi tot ce avem este din harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris: "Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în care suntem."(Romani 5.2)
Dumnezeu, fiind drept, trebuia să ne pedepsească
   "Plata păcatului este moartea." (Romani 6.23) Dar, fiind dragoste, nu ne-a putut da pierzării. La această dilemă, în atotînţelepciunea Sa, a găsit soluţia: Să pedepsească vina noastră a tuturor în Fiul Său preaiubit, în Cristos Domnul. El nu ne putea ierta pe degeaba, căci n-ar fi fost drept. Astfel, El a rămas un Dumnezeu drept şi un Dumnezeu al dragostei. Eu sunt uimit de această dragoste! Poate nici în veşnicie nu vom şti ce mare preţ de suferinţe a răbdat Cristos Domnul pentru vina mea şi vina ta. Noi înţelegem ceva din suferinţele fizice. Şi acestea au fost grozave. Dar nu înţelegem agonia spirituală din Ghetsimani şi de pe Golgota cînd a strigat: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?" Aceste dureri au fost înspăimântătoare  Au fost torturi ale iadului. Chinurile iadului sunt cauzate de despărţirea noastră pe înspăimântătoare veci de Dumnezeu, Sursa vieţii. Aşa chinuri vor îndura toţi cei ce nu primesc prin credinţă mântuirea săvârșită de El pe Golgota. Domnul să vă trezească şi să vă dea lumină să nu ajungeţi acolo!
   Aici i s-a cerut lui Mel Gibson să taie din filmul "Patimile lui Isus" o parte din scena cu biciuirea, căci era prea înfiorătoare. Unii nu pot suporta nici să o privească, darămite să o sufere. El a anunţat că noua versiune va fi mai scurtă cu vreo şapte minute. Dar suferinţele reale ale Domnului Isus au fost mult mai mari decât au încercat oamenii să le redea în film. Ei nu au putut reda decât durerile fizice, nu şi pe cele spirituale, nici agonia sufletului Său. Acelea au fost inimaginabile, înspăimântătoare. O, ce binecuvântate fie muncile sufletului Său, în locul meu!
   În faţa acelor scene din film, oamenii nu îşi puteau opri lacrimile, căci îşi dădeau seama că tot ce a îndurat Domnul Isus Cristos a fost din pricina păcatelor noastre. Unul care săvârșise o crimă cu vreo 18 ani în urmă, la vederea filmului, s-a pocăit de păcatele sale şi s-a dus la Tribunal şi s-a denunţat singur. În faţa suferinţelor Lui, nu poţi decât să-ţi recunoşti vina, să pui capul în țarână să-I ceri iertare şi să I te închini Lui cu toată fiinţa ta. Eu am făcut lucrul acesta. Tu ai avut o zi când te-ai pocăit de păcatele tale şi te-ai despărţit de ele? Da, noi avem iertarea numai datorită suferinţelor Lui. Nu datorită învierii. Niciun miel dat ca jertfă de ispăşire nu a înviat. Glorie lui Dumnezeu pentru scumpa jertfă de pe Golgota!
   Ce împortanţă are atunci învierea Domnului Isus? Învierea Lui e gloriosul document că Dumnezeu a bine-primit Jertfa Lui în locul nostru şi noi am fost socotiţi neprihăniţi, am fost îndreptăţiţi. Apostolul Pavel face precizarea aceasta în cuvintele: "Cristos Isus, Domnul nostru, a fost dat din pricina păcatelor noastre şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi." (Romani 4.24-25) O, Dumnezeu al milei, cum vom putea să-Ţi mulţumim pentru o mântuire aşa de mare, săvârșită în zdrobirea Fiului Tău Preaiubit?

În zi de Paște

O Veste Bună-a harului de sus,
Ne-a fost lăsată când muri Isus
Și meditând la crucea de pe deal,
La jertfa și oțetul din pocal,
La spinii, adumbrind ochi azurii,
Îngenunchez, căci dor de veșnicii,

Mă face să-nțeleg lucrarea Lui...
Suntem noi ucenici ai Domnului?
O Evanghelie ce-am primit în dar,
Odat' cu jertfa sfântă la Calvar,
Aduce rod? E dusă mai departe?
Ne facem în slujire-a noastră parte?

Isus Cristos făcut-a ucenici,
Din oameni simpli, docți, măreți și mici,
Ei au lucrat cu sârg, cu precădere,
Să spună lumii-ntregi de Înviere,
De Dumnezeu și-un plan desăvârșit,
Ce-n Golgota pe cruce s-a-mplinit,

Nu s-a sfârșit aici mărețul har,
Cristos a înviat! El vine iar!
Prin moarte, a călcat pe efemer
Și s-a-nălțat pentru un timp la cer,
Să pregătească-un loc pentru ai Săi,
Toți cei ce cred, că-s neamuri, că-s evrei,

Jertfirea a fost una, suficientă,
Pentru trecut și clipa cea prezentă,
Să nu te mulțumești doar să primești,
Ci Vestea Bună tu s-o răspândești,
În zi de Paște-n mare sărbătoare,
Ucenicia fă mai roditoare,

Parcă Îl văd pe Domnul în grădină,
Înconjurat de îngeri și lumină,
Rugându-se cu patos, lăcrimând,
Iar noi, în toropeală dormitând...
"Un ceas n-ai fost în stare să veghezi?"
Auzi tu glasul? Nu te rușinezi?

O Evanghelie ce n-are putere,
Nu poate da din har și mângâiere,
Decât frânturi și legi și surogate,
Să pui ce ști în practică, azi, frate!
Altfel primești: "Cristos a înviat!"
Și-altfel vei spune:-"Îi viu cu-adevărat!"

miercuri, 1 mai 2013

Zilele Biblie la Iulius Mall


      Iulius Mall în parteneriat cu Radio Vocea Evangheliei Suceava a organizat „Zilele Bibliei”, un eveniment care s-a desfășurat în zilele de luni, 29 aprilie și marți 30 aprilie, începând cu ora 10.00.
     Pe parcursul celor două zile publicul a avut la dispoziție opt standuri în care au putut regăsi printre altele istoria traducerii Bibliei în limba romana – în date și imagini, o expoziție de Biblii vechi, Cartea Cărților pe gadget-uri,  expoziție cu Biblia copiilor de la primele ediții până în prezent și un labirintul biblic ce s-a dorit a fi o ultima atracție, realizat din panouri de 2 m pe 1,5 m  pe care sunt prezentate în imagini  relatări ale Bibliei, cu explicații și date istorice.
       Un alt obiectiv interesant a fost și întâlnirea cu doi colecționari pasionați care au expus Biblii vechi, începând cu secolul al XVII-lea, fiind aduse la expoziție 80 de exponate. A fost expusă cea mai mică Biblie din lume al cărei proprietar este un colecționar din Lugoj. Organizatorii au dorit prin acest eveniment să scoată în evidență în preajma sărbătorilor pascale, Biblia, istoria ei şi modul în care aceasta a marcat istoria umanității.